Πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση - 03

Πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση - 03