Αγ. Νικόλαος, Τσεπέλοβο (7)

Αγ. Νικόλαος, Τσεπέλοβο (7)