Αγ. Νικόλαος, Τσεπέλοβο (3)

Αγ. Νικόλαος, Τσεπέλοβο (3)