Αγ. Νικόλαος, Τσεπέλοβο (4)

Αγ. Νικόλαος, Τσεπέλοβο (4)