Πέτρινο γεφύρι Κονόμου ή Οικονόμου - 05

Πέτρινο γεφύρι Κονόμου ή Οικονόμου - 05