Πέτρινο γεφύρι Κονόμου ή Οικονόμου - 01

Πέτρινο γεφύρι Κονόμου ή Οικονόμου - 01