Πέτρινο γεφύρι Κονόμου ή Οικονόμου - 02

Πέτρινο γεφύρι Κονόμου ή Οικονόμου - 02