Πέτρινο γεφύρι Κονόμου ή Οικονόμου - 04

Πέτρινο γεφύρι Κονόμου ή Οικονόμου - 04