Πέτρινο γεφύρι Κονόμου ή Οικονόμου - 03

Πέτρινο γεφύρι Κονόμου ή Οικονόμου - 03