Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Τρίστενου - 08

Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Τρίστενου - 08