Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Τρίστενου - 01

Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Τρίστενου - 01