Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Τρίστενου - 03

Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Τρίστενου - 03