Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Τρίστενου - 07

Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Τρίστενου - 07