Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Τρίστενου - 04

Πέτρινο γεφύρι Γκούρας Τρίστενου - 04

Νοτιοδυτικά του Τρίστενου