Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κλειδωνιά

Ο ενοριακός ναός βρίσκεται στη νοτιοδυτική άκρη του οικισμού. Είναι μονόχωρη βασιλική μεγάλων διαστάσεων με πεσσοστήριχτη ανοικτή στοά στη βορινή πλευρά της, αρχιτεκτονικός τύπος κοινός στην μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική της Ηπείρου. Ο ναός έχει θεμελιωθεί επάνω στον φυσικό βράχο. Τα μορφολογικά στοιχεία της τοιχοδομίας τοποθετούν χρονολογικά την ανέγερση του οικοδομήματος κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Το εσωτερικό του ναού σήμερα είναι ασβεστωμένο εκτός από το χώρο του ιερού Βήματος, όπου όμως οι εκτεταμένες φθορές στους τοίχους δεν επιτρέπουν την χρονολόγηση των τοιχογραφιών. Ωστόσο είναι εμφανής η ύπαρξη παλαιότερης φάσης καθώς ορισμένες τοιχογραφίες μπορούν να χρονολογηθούν στα τέλη του 17ου αιώνα. Οι φορητές εικόνες που βρίσκονται στο νεώτερο ξύλινο τέμπλο χρονολογούνται μετά τα μέσα του 18ου αιώνα.

Εκτύπωση