Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κλειδωνιά - 03

Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κλειδωνιά - 03