Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κλειδωνιά - 04

Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κλειδωνιά - 04