Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κλειδωνιά - 01

Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Κλειδωνιά - 01