Πέτρινο γεφύρι Μίσιου

 

 

 
Το μεγάλο αυτό γεφύρι βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Βίτσα και Κουκούλι,  γεφυρώνει την χαράδρα του Βίκου στο νότιο άκρο της και ουσιαστικά σηματοδοτεί την αρχή του μεγάλου φαραγγιού. Ο Ι.Λαμπρίδης [1] αναφέρει ότι το κατασκεύασε ο άρχοντας Αλέξιος Μίσιος από το Μονοδένδρι το 1748 δίπλα στον νερόμυλο που διατηρούσε ο ίδιος. Το γεφύρι συνέδεε την σκάλα της Βίτσας με την σκάλα του Κουκουλίου και εξυπηρετούσε την επικοινωνία των δύο χωριών.
Διαθέτει δύο καμάρες με την μεγάλη, στην ανατολική πλευρά, να έχει άνοιγμα 19 μέτρα και την μικρότερη βοηθητική στα δυτικά, να έχει άνοιγμα 4,5 μέτρα. Παλιότερα διέθετε αρκάδες αλλά το 1938 μετά από εργασίες συντήρησης αντικαταστάθηκαν με το σημερινό λίθινο στηθαίο με την τσιμεντένια επίστρωση.            
Έχει κηρυχτεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1260/30653/2-7-1982 - ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982).
Φτάνουμε σ' αυτό αν ακολουθήσουμε τον δρόμο προς Καπέσοβο και 1000 μέτρα μετά την διασταύρωση των Κήπων στρίψουμε αριστερά σε χαλικόδρομο. Στο τέρμα του δρόμου ξεκινάει η σκάλα του Κουκουλίου που, μετά από πεζοπορία 850 μέτρων, μας οδηγεί στο γεφύρι του Μίσιου. Εναλλακτικά μπορούμε να το προσεγγίσουμε από την Βίτσα, αν κατηφορίσουμε από την πλατεία της προς την Σκάλα της Βίτσας, στο τέρμα της οποίας βλέπουμε το γεφύρι. Η απόσταση που θα διανύσουμε στην δεύτερη περίπτωση είναι περίπου 2 χιλιόμετρα.   
 
[1] «Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων» Ι. Λαμπρίδης, , τεύχ. Β΄, 1880  (σελίδα 80)
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.869480 Ε 20.76438 / 39°52'10.1"N 20°45'51.8"E

Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml