Πέτρινο γεφύρι Μίσιου - 16

Πέτρινο γεφύρι Μίσιου - 16