Πέτρινο γεφύρι Γερομνιού

 

 

 
Βρίσκεται έξω από τους Κήπους και γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα που καταλήγει στο Μπαγιώτικο ρέμα. Κτίστηκε μετά τον πνιγμό ενός κατοίκου των Κήπων που είχε το όνομα "Γηρομνιός" επειδή κατάγονταν από την Ιερομνήμη (Γερομνήμη) Ιωαννίνων. Βοηθούσε τις μετακινήσεις των κατοίκων στις αγροτικές εργασίες τους και προς τις περιοχές της Ντόβρης και των Ριζιανών.       
Είναι μονότοξο, χωρίς στηθαία.
Το συναντάμε σε 1,5 χιλιόμετρο μετά τους Κήπους προς Νεγάδες, στα αριστερά, σε απόσταση 40 μέτρων από τον δρόμο. 
 
 
Συντεταγμένες:  Ν 39.8561721  Ε 20.8053638  /  39°51'22.2"N   20°48'19.3"E
 
Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml