Πέτρινο γεφύρι στα Βουδάσια

 

 

Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι στην περιοχή «Βουδάσια» που γεφυρώνει τον Ζαγορίτικο ποταμό. Εκτός από την κύρια καμάρα του, διαθέτει και μία μικρότερη στην πλημμυρική ζώνη (γι αυτό και από κάποιους χαρακτηρίζεται ως δίτοξο) που έχει όμως επιχωματωθεί από τις φερτές ύλες του ποταμού και δύσκολα διακρίνεται. Επίσης διαθέτει ένα ανακουφιστικό άνοιγμα ανάμεσα στις δύο καμάρες. Στο γεφύρι έχει προστεθεί μεταγενέστερα, στηθαίο από ασβεστοκονίαμα.
Εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις προς τις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής του Ντριάνοβου. Έχει κηρυχτεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1260/30653/2-7-1982 - ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982).
Από το χωριό του Ανθρακίτη απέχει 2,7 χιλιόμετρα. Για να το προσεγγίσουμε ακολουθούμε από το χωριό τον χωματόδρομο που οδηγεί στην κτηνοτροφική μονάδα στην θέση Σέλτζιανα. Από εδώ ακολουθούμε τον δεξί κλάδο του δρόμου και στην πρώτη διασταύρωση, στρίβουμε αριστερά σε κακό χωματόδρομο που μας κατεβάζει στο επίπεδο του γεφυριού, όπου το συναντάμε σε 40 μέτρα δεξιά στο ποτάμι. 
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.7829756. Ε 20.8325922 / 39°46'58.7"N 20°49'57.3"E
 
Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml