Πέτρινο γεφύρι στα Βουδάσια - 07

Πέτρινο γεφύρι στα Βουδάσια - 07