Πέτρινο γεφύρι στα Βουδάσια - 02

Πέτρινο γεφύρι στα Βουδάσια - 02