Πέτρινο γεφύρι Ρουστιάρας

 

 

 
Βρίσκεται νοτιοδυτικά των Φραγγάδων στην θέση «Ρουστιάρα» και γεφυρώνει το ρέμα του Λίνου που καταλήγει στον Ζαγορίτικο ποταμό. Ο Ι.Λαμπρίδης αναφέρει ότι κτίσθηκε το 1868 από τον Χριστ. Ζηκομάτη και κόστισε 3000 γρόσια[1]. Εξυπηρετούσε όσους ήθελαν να μετακινηθούν από τους Φραγγάδες προς τα χωριά Μανασσή, Καλουτά και Δίκορφο. 
Είναι μονότοξο και η καμάρα του στεφανώνεται από ενωμένους αρκάδες, πολλοί απ' τους οποίους όμως έχουν πέσει. Στο βόρειο άκρο της κατάντη πλευράς υπάρχει πέτρινο εικονοστάσι.
Στο γεφύρι έχουν γίνει το 1987 εργασίες συντήρησης και ενισχύθηκαν τα θεμέλια των βάθρων του με τσιμέντο. Από το 1982 έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο.  (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1260/30653/2-7-1982 - ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982).
Για να το προσεγγίσουμε, ακολουθούμε τον δρόμο από Φραγγάδες για Κήπους και σε 6 χιλιόμετρα (200 μέτρα πριν την διασταύρωση για Διπόταμο) στρίβουμε αριστερά σε χωματόδρομο. Τον ακολουθούμε για 1,5 χιλιόμετρο μέχρι ένα χαρακτηριστικό, στενό διάσελο. Στο σημείο αυτό και στην αριστερή πλευρά καθώς κατεβαίνουμε, υπάρχει κατηφορικό μονοπάτι, την ύπαρξη του οποίου υποδεικνύει το παλιό πέτρινο εικονοστάσι, που μας οδηγεί μετά από 200 μέτρα στο γεφύρι.  
 
[1] "Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων" Ι. Λαμπρίδης, , τεύχ. Β΄, 1880  (σελίδα 80)
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.8204074 Ε 20.8728846 / 39°49'13.5"N  20°52'22.4"E

Εκτύπωση
   

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml