Πέτρινο γεφύρι Ρουστιάρας - 07

Πέτρινο γεφύρι Ρουστιάρας - 07