Πέτρινο γεφύρι Ρουστιάρας - 11

Πέτρινο γεφύρι Ρουστιάρας - 11