Πέτρινο γεφύρι Κοβάτσαινας

 

 

 
Το γεφύρι αυτό βρίσκεται στα νότια του Τσεπέλοβου στην περιοχή «Άνθα» και γεφυρώνει το ρέμα της Γκριάκας που καταλήγει στο Σκαμνελιώτικο ρέμα. Βοηθούσε την επικοινωνία του Τσεπελόβου με τους Κήπους και τα Γιάννενα.
Ο δάσκαλος Ευριπίδης Γιαννακός[1] αναφέρει ότι το έκτισε η Κοβάτζαινα το 1806 και πως δαπάνησε 5000 γρόσια. Σε πέτρα όμως του τόξου του είναι χαραγμένο το έτος 1817 που πρέπει να είναι και η σωστή ημερομηνία κατασκευής του.
Είναι μονότοξο με αρκάδες για στηθαίο.
Για να το βρούμε, ακολουθούμε τον χωματόδρομο που ξεκινάει πίσω από το γήπεδο του Τσεπελόβου και μετά από 2,3 χιλιόμετρα κατεβαίνει στο γεφύρι του Χάτσιου. Περνάμε το γεφύρι και συνεχίζουμε στον απέναντι χωματόδρομο για άλλα 500 μέτρα, όπου συναντάμε το γεφύρι στην  δεξιά πλευρά του δρόμου.
 
 [1] «Το Τσεπέλοβο» Ευριπίδης Γιαννακός  2009 (Σελίδα 150)
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.88456 Ε 20.823 / 39°53'04.4"N 20°49'22.8"E
 
Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml