Πέτρινο γεφύρι Κοβάτσαινας - 08

Πέτρινο γεφύρι Κοβάτσαινας - 08