Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Βρυσοχώρι - 04

Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Βρυσοχώρι - 04