Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Βρυσοχώρι - 03

Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Βρυσοχώρι - 03