Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Βρυσοχώρι - 01

Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Βρυσοχώρι - 01