Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Βρυσοχώρι - 02

Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Βρυσοχώρι - 02