ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (1832 - ;)

Γεννήθηκε στο χωριό Βίτσα του Ζαγορίου. Αφού αποφοίτησε από τη Ζωσιμαία Σχο­λή, φοίτησε δυο χρόνια στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας. Εξακολούθησε τις σπουδές του στο Μόναχο, όπου ανακηρύχτηκε διδάκτορας της φιλοσοφίας. Έπειτα, υπηρέτησε ως Καθη­γητής στη Μάδυτο και ως Γυμνασιάρχης σε Χαλκηδόνα, Ανδριανούπολη, Σμύρνη, Τρα­πεζούντα. Επίσης, υπηρέτησε ως Καθηγητής της Ρητορικής στη Ζάππειο Σχολή κα­θώς και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Υπήρξε μέλος του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως» με σημαντική προσφορά στους Έλληνες της εποχής.

Στα έργα του περιλαμβάνονται τα : «Anthologia Graeca Carminum christianorum (Leiprig 1871), σε συνεργασία με τον W. Christ, «Σχεδίασμα περί της εν τω Ελληνικώ Έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι των αρχών της», «Περιήγησις Ανδρέου Λιβαδηνού» (1873), «Ιστορία της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης» (1885).

Βιβλιογραφία

Ευαγγελίδης Τρύφων, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Τόμος Πρώτος, Εν Αθήναις : Τύποις Α. Π. Χαλκιοπούλου, 1936, 175

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 144

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ζαγοριακά οις προσετέθησαν και τινά περί Ηπείρου / Υπό Ιωάννου Λαμπρίδου, δαπάνη Ιω. Κασσανδρέως. Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου της Αυγής, 1870, 49

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 428

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 50