ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. (1946 - )

Κατάγεται από το Ζαγόρι τόσο εκ πατρός Ευαγγέλου (από την Αρτσίστα/Αρίστη) όσο και εκ μητρός Αρτέμιδος Δριγκοπούλου (από τα Κάτω Σουδενά/Κάτω Πεδινά).

Μετά το Δημοτικό Σχολείο (Πρότυπα Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας – 1958) και τις γυμνασιακές σπουδές (Ζωσιμαία Σχολή – 1964) εγγράφηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από επιτυχείς εξετάσεις (1964) και έλαβε το πτυχίο το 1970. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ( 1970-1972) ως οπλίτης Πυροβολικού.

Κατά τα τελευταία έτη των σπουδών του καθώς και μετά την αφυπηρέτηση από το Στρατό εργάστηκε στα Σπουδαστήρια Αρχαιολογίας και Γλωσσολογίας.

Το 1973 διορίστηκε στην κενή θέση Βοηθού της Έδρας Γλωσσολογίας. Το 1986 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Τοπωνυμικό της περιοχής Ζαγορίου», η οποία εγκρίθηκε και βαθμολογήθηκε με «άριστα». Το 1987 εντάχθηκε και μονιμοποιήθηκε στη θέση του Λέκτορα, το 1991 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και το 1998 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αφυπηρέτησε το 2010 κατόπιν αιτήσεώς του μετά από 37 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του υπήρξε υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Μετεκπαιδεύτηκε στο Swäbisch Hall της τότε Δυτ. Γερμανίας ως υπότροφος της DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), στο Ινστιτούτο Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Salzburg της Αυστρίας ως υπότροφος του Αυστριακού Υπουργείου Επιστήμης και Έρευνας (Bundensministerium für Wissenschaft und Forschung) και αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Regensburg Γερμανίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Τμήμα Φιλολογίας προσέφερε:

α) Στον επιστημονικό τομέα υπήρξε επόπτης σε διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες. Έλαβε μέρος ως μέλος σε Εισηγητικές Επιτροπές για την εξέλιξη παλαιών και για την πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ και φυσικά ως μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή νέων και για την εξέλιξη υπηρετούντων μελών ΔΕΠ τόσο του Παν/μίου Ιωαννίνων όσο και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. Είχε την επίβλεψη πολυάριθμων φοιτητικών εργασιών.

β) Στο διοικητικό τομέα, υπήρξε Διευθυντής του Τομέα Γλωσσολογίας επί 8 ακαδημαïκά έτη, Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας για δύο περιόδους (2 διετίες : 2003-5 και 2005-7).

Μετά τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετείχε στη ΣΕΜΣ (Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Υπήρξε μέλος για τη σύνταξη του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας για πολλές περιόδους, μέλος της Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων (1992), μέλος της Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων κ.λπ.

γ) Στο διδακτικό τομέα δίδαξε ποικίλα αντικείμενα Γλωσσολογίας τόσο σε επίπεδο προπτυχιακών όσο και σε επίπεδο μεταπτυχιακών μαθημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται : Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Νεοελληνική διαλεκτολογία, Φωνητική της νέας ελληνικής, Εισαγωγή στην ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία, Εισαγωγή στη βαλκανική Γλωσσολογία, Εισαγωγή στην Ονοματολογία κ.λπ.

Από το έργο του αναφέρονται ενδεικτικά τα :

Α. Μονογραφίες-Βιβλία

α. Τοπωνυμικό Ζαγορίου, Γιάννινα 1986, σσ. 975 (+ XXXVI) διδακτ. διατριβή (δακτυλόγραφη).

β. Τοπωνυμικό Ζαγορίου : α. Πίνακες λέξεων, προσωπωνυμίων, κοινών λέξεων κ.λπ., β. Ειδολογικοί πίνακες, γ. Πίνακες πραγμάτων, δ. Τοπωνυμικοί χάρτες, Γιάννινα 1989, σσ. 195 + 9 χάρτες – δακτυλόγραφη (= σσ. 976-1171).

Τοπωνυμικό της περιοχής Ζαγορίου, Επιστημ. Επετ. Φιλοσοφ. Σχολής «Δωδώνη», παράρτημα αριθμ. 45, Ιωάννινα 1991, σσ. 976 ( + XXXII)+10 χάρτες.

Η αλβανική γλωσσική επίδραση στα Ηπειρωτικά ιδιώματα, Ιωάννινα 1997 (έκδ. ΕΗΜ) σσ. 157 (+XIV).

α. Τα οικωνύμια του Νομού Ιωαννίνων. Γλωσσολογική εξέταση, Ιωάννινα 2002 (έκδ. της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων), σσ. 470 ( + XXIV).

β. Τα οικωνύμια του Νομού Ιωαννίνων. Γλωσσολογική εξέταση, Ιωάννινα 20062 (έκδ. ΕΦΥΡΑ) , σσ. 487 (+ XXIV).

Σλαβικά λεξιλογικά δάνεια στα ελληνικά ιδιώματα της Ηπείρου, Ιωάννινα 2010 (έκδ. ΕΗΜ), σσ. 245 (+XVI).

Τοπωνυμικό της κοινοτικής περιοχής Ματσουκίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2010, σσ. 160 (+XXII).

Β. Άρθρα

Δυο Ηπειρωτικά γιατροσόφια, Δωδώνη 7(1978) 239-304.

Διορθώσεις και προσθήκες στα «Γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου» του Ευ. Μπόγκα, Ηπειρωτικά Χρονικά 23 (1981) 216-251.

Συμβολή στο τοπωνυμικό Κορινθίας : Τα τοπωνύμια του Αγιονορίου, Ιστορικογεωγραφικά 2 (1988) 271-289.

Ετυμολογίες Ηπειρωτικών λέξεων, Ηπειρωτικά Χρονικά 29 (1988-89) 403-459.

Συμβολή στην αρομουνική ονοματολογία : Τα τοπωνύμια του χωριού Μηλιά Μετσόβου, Ονόματα 12 (1988) 384-412.

Προβλήματα αξιολόγησης των τοπωνυμίων από ιστορική άποψη, Πρακτικά του Β΄ Συμποσίου για το Ζαγόρι, Ιωάννινα 1988,1-16 (+4 χάρτες).

Σημασιολογικά και ετυμολογικά, Δωδώνη : Φιλολογία 17(1988) 101-126.

Αντίδωρο. Γλωσσολογικές παρατηρήσεις, Δωδώνη : Φιλολογία 21 (1992) 9-56.

Ετυμολογικά : μπούμπα, μπαμπούλας, μπούμπαρος, βαβουτσικάριος και τα συναφή, Δωδώνη: Φιλολογία 33 (2004) 137-146.

Παρατηρήσεις στη νεοελληνική ανθρωπωνυμία, Άνθη Φιλίας, τιμητικό αφιέρωμα στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Μηνά, Αθήνα 2005, 145-157.

Επωνύμων μνημοσύνη, Ηπειρωτικά Γράμματα, τεύχ. 8 (Οκτ. 2005) 121-134.

Τοπωνυμικά από την περιοχή της αρχαίας Δωδώνης, Ηπειρωτικά Γράμματα, τεύχ. 11 (Φεβρ. 2007) 551-575.

Μυστράς < Μυζηθράς < μυζήθρα ?, Δωδώνη : Φιλολογία 36 (2007-2008) 249-262.

Μια ετυμολογική εκδοχή για το άκλιτο μπας και, Ηπειρωτικά Χρονικά 43 (2009) 333-339.

Γ. Επιμέλεια εκδόσεων

Χ.Ν. Γκίνης, Ελληνο-αλβανικό λεξικό, Ιωάννινα 1993 (έκδ. Παν/μίου Ιωαννίνων – επιμέλεια Κ. Ευ. Οικονόμου) σσ. 1159 (+LIX).

Βιβλιογραφία

Φ. Μ. Πέτσας – Γ. Α. Σαραλής, Αρίστη και Δυτικό Ζαγόρι, Αθήνα 1982, 333 - 334

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 43