Το Ζαγόρι μας, τ. 247, 1998

Το Ζαγόρι μας, τ. 247, 1998

Αρ. Φύλλου 247, Νοέμβριος 1998
-Μια φωνή έγνοιας για το Ζαγόρι [Βασίλης Χαρίσης]
-Μια φωτογραφία - μια ιστορία (Ένα ερημόσπιτο μονολογεί) [Στ. Συκιώτης]
-Παραδοσιακών συνέχεια [Διομήδης Σουσιόπουλος]
-Δρόμοι, πλατείες, καλντερίμια. Μια προσέγγιση στο πρόβλημα της ανάπλασης του Ζαγορίου [Μαρία Τσούπη - Ρέμου]
-Τα παράπονα στο Δήμαρχο [Κώστας Χριστοδούλου]
-«Είχα έναν παππού στη Σμύρνη...» [Ελένη Σκούρτη]
-Ιστορικά: Αντίγραφο «Συνορολέμε» [Γεώργιος Μέρτζιος]
-Βιβλιοπαρουσίαση [Β.Τ.]
-Μια φωτογραφία με ιστορίες απ το Καπέσοβο [Απόστολος Ντιναλέξης]
-Το λαογραφικό μουσείο του κ. Αγάπιου Τόλη [Α. Ντιναλέξης]
-Το λαογραφικό μουσείο Κήπων «Αγάπιος Τόλης» Μιχάλης Καναβάκης]
-Αφρικανική φάρμα στα Κάτω Πεδινά Ζαγορίου [Γεώργιος Βρελλής]
-Αναγκαιότητα η ίδρυση κτηνιατρικής σχολής στην Ήπειρο [Ευάγγελος Οικονόμου]
-Απόψεις [Νίκος Τζόκας]
-Νέα του τόπου μας
-Να διασωθεί το δάσος στο «Κορνήσι» της Κοινότητας Βίτσας [Φίλιππος Νικολαΐδης]
-Σν Άρρεντα [Φωκίων Καψάλης]
-Φορτώστε!
-Επιστολές
-Κοινωνικά
-Προσφορές - Δωρεές - Συνδρομές
Φωτογραφίες:
-Το παράπονο της Ζαγορίσιας «βάβως» έτσι, συνήθως, δικαιώνεται...
-Φωτ. Στ. Συκιώτη: «Όταν η ζωή μεταναστεύει το σπίτι πεθαίνει»
-Ανώνυμη φωτογραφία στο άρθρο με τίτλο: Δρόμοι, πλατείες, καλντερίμια. Μια προσέγγιση στο πρόβλημα της ανάπλασης του Ζαγορίου
-Ο «ξεδοντιασμένος» κλένος!! Λίγα είναι τα «ψωμιά» του. Φωτό: Ε.Δ.Χ.
-Κωνσταντίνος Θ. Σκούρτης 1874 -1939 [Ιατρός - Μαιευτήρ - Γυναικολόγος εκ Παπίγκου Ζαγορίου
-Ανώνυμη φωτογραφία στο άρθρο με τίτλο: Μια φωτογραφία με ιστορίες απ το Καπέσοβο
-Παραδοσιακό τζάκι με είδη καθημερινής χρήσης των Ζαγορίσιων
-Εκπληκτικά χειροποίητα έπιπλα από τη Γαλλία και λάμπες από τη Σμύρνη, όλα του περασμένου αιώνα
-Ο συλλέκτης Αγάπιος Τόλης με φόντο όπλα και άλλα παλαιά αντικείμενα.
-Άποψη από το Μουσείο του Αγάπιου Τόλη με το πλούσιο λαογραφικό υλικό.
-3 ανώνυμες φωτογραφίες στο άρθρο με τίτλο: Αφρικανική φάρμα στα Κάτω Πεδινά Ζαγορίου
-Ανώνυμη φωτογραφία στο άρθρο με τίτλο: Αναγκαιότητα η ίδρυση κτηνιατρικής σχολής στην Ήπειρο
-Ανώνυμη φωτογραφία στο άρθρο με τίτλο: Νέα του τόπου μας