ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1640 - 1708)

Καταγόταν από το Ζαγόρι. Ήταν αδερφός του Βησσαρίωνα και νοτάριος της Εκκλησίας. Υπήρξε σημαντικός διερμηνέας, επιμελητής και διορθωτής εκκλησιαστικών κειμένων. Επίσης, διετέλεσε Γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας Κ. Δούκα και Βασαράβα.  

Βιβλιογραφία

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 695