ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. (1884 - 1936)

Γεν­νήθηκε τον Οκτώβριο του 1884 στο χωριό Πάπιγκο του Ζαγορίου. Αποφοίτησε το 1902 με βαθμό άριστα από τη Ζωσιμαία Σχολή και δίδαξε στο σχολείο του χωριού του από το 1903 ως το 1907.

Αφού σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, δίδαξε πρώτα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας και κατόπιν στο 2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Το 1921 έλαβε υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και μετέβη στη Σορβόννη και στη Βασιλεία της Ελ­βετίας για μετεκπαίδευση. Το 1922 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε ως το 1927 ως συντάκτης του Μεγάλου Ιστορικού Λεξικού της Ελληνικής γλώσσας. Έπειτα, διορίστηκε Τακτικός Καθηγη­τής της έδρας της Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου και παρέ­μεινε ως το θάνατό του. Δίδασκε Ιστορία της Ελληνικής και Λατινικής γλώσσας, Γενική Γλωσσολογία, Φωνητική και Μορφολογία της Αρχαίας Ελληνικής και Λατι­νικής γλώσσας.

Υπήρξε διακεκριμένος Καθηγητής, ανθρωπιστής και επιστήμονας. Ήταν πολυγραφότατος, καθώς συνέγραψε πολλά λαογραφικά και γλωσσολογικά έργα, βιβλιοκρισίες και διατριβές. Μεταξύ των έργων του που αναφέρονται στην Ήπειρο είναι τα ακόλουθα :

Συλλογή Παροιμιών του Ζαγορίου, Λαογραφία 2 (1910-1911) 307-329.

Κατάραι εκ του Ζαγορίου της Ηπείρου, Λαογραφία 3 (1911-1912) 270-272.

Λαογραφικά εξ Ηπείρου, Λαογραφία 5 (1915-1916) 3-51.

Προλήψεις και δεισιδαίμονες συνήθειαι εν Παπίγκω του Ζαγορίου, Λαογραφία 8 (1921), 217-219.

Περί του δυναμικού τονισμού εν τω ιδιώματι του Ζαγορίου, εν Θεσσαλονίκη 1915 (εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή τυχούσα του Ραλλείου Βραβείου), 44.

Ολίγα περί της κλίσεως των ονομάτων και αντωνυμιών εν τω ιδιώματι του Ζαγορίου: «Αφιέρωμα εις Γ. Ν. Χατζιδάκιν», εν Αθήναις 1921, 176-183.

Περί των παρ' Αριστοφάνει δημωδών γλωσσικών στοιχείων και περί του γλωσσικού ιδιώματος της Χειμάρρας, Αθηνά 35 (1923) 253-4.

Περί της γλώσσης των κωμωδιών του Αριστοφάνους, Αθή­ναι 1924.

Ιστορία των αρχαίων διαλέκτων, Αθήναι 1924

Περί της κρητικής διαλέκτου, Αθήναι 1926

Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926) 81-85.

Μικρά συμβολή εις την μελέτην των Ηπειρωτικών τοπωνυμίων: «Ηπειρω­τικά χρονικά» 1 (1926), 86-101.

Επίγραμμα του Wilamowitz επί τη απελευθερώσει των Ιωαννίνων, Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926) 39-40.

Σύντομος ιστορία των γλωσσικών μελετών, Αθήναι 1927

Περί του ιδιώματος της εν Ηπείρω Βουρμπιάνης και των περί αυτήν κωμών, Byzantinisch Neugriechische jahrbücher 7 (1928-29) 448-461.

Εισαγωγή εις την νεοελληνικήν διαλεκτολογίαν, Αθήναι

Η Λατινική γλώσσα, Αθήναι 1931

Η γλώσσα εν Ηπείρω, Αθήναι

Η ελληνική ορθογραφία, Αθήναι 1934

Εκ των ανεκδότων έργων του Παναγ. Στ. Αραβαντινού, Ηπειρωτικά Χρονικά 10 (1935) 187-197 κ.ά.

Βιβλιογραφία

Βιζουκίδης Περικλής, Γεώργιος Π. Αναγνωστόπουλος (1884 – 1936), Ηπειρωτικά Χρονικά 12 (1937) 261 - 273

Βιζουκίδης Περικλής, Η συμβολή των Ηπειρωτών εις το έργον του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηπειρωτικά Χρονικά 12 (1937) 7

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 261 (2000) 11

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 101-102

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 342

Σκούρτη Ελένη, Γεώργιος Αναγνωστόπουλος (1884 – 1936), Το Ζαγόρι μας 306 (2003) 8.

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 5