Μονή Γενεσίου Θεοτόκου, Κήποι

 

Η μονή Γενεσίου Θεοτόκου (μονή Θεοτόκου Μπάγιας) στους Κήπους.

Το καθολικό της μονής είναι μονόχωρος ξυλόστεγος ναός με υπερυψωμένο νάρθηκα και ανοιχτό πρόστωο στη δυτική πλευρά. Από τα μοναστηριακό συγκρότημα εκτός του καθολικού σώζονται ερείπια των κελιών. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή η ανέγερση του ναού έγινε το 1832και η τοιχογράφηση το 1841. Οι τοιχογραφίες είναι έργο των ζωγράφων Ιωάννη από το Καπέσοβο και Θεοδοσίου από τα Ιωάννινα. Ο Θεοδόσιος είναι γνωστός ζωγράφος στην πόλη των Ιωαννίνων στα μέσα του 19ου αιώνα και έχει ιστορήσει πλήθος τοιχογραφιών και φορητών έργων στην ευρύτερη περιοχή. Στον τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού παρατηρούνται οι εικονογραφικές αρχές της μεταβυζαντινής τέχνης αλλά το ύφος ανταποκρίνεται στη νέα αισθητική πραγματικότητα που αρχίζει να διαμορφώνεται από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Εκτύπωση