Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος, Καλουτά

Η ανέγερση του ναού ανάγεται στις αρχές του 19ου αιώνα. Η χαρακτηριστική παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνηγορεί ως προς την χρονολόγηση αυτή. Ο ναός έχει υποστεί ανακατασκευές και προσθήκες κατά τον 20ο αιώνα. Ο αρχικός τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού δεν σώζεται. Σήμερα τις εντοίχιες επιφάνειες αποσπασματικά καλύπτουν νεώτερες τοιχογραφίες, οι οποίες χρονολογούνται στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου .

Εκτύπωση