Ναός Αγίου Νικολάου, Καπέσοβο

Ο ενοριακός ναός του Καπεσόβου είναι τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με τετράκλινη στέγη. Σύμφωνα με τη γραπτή κτιτορική επιγραφή, η οποία σώζεται επάνω από τη νότια θύρα ο ναός οικοδομήθηκε και ιστορήθηκε το 1793 με έξοδα του προεστού της πόλεως Ιωαννίνων και Ζαγορίου Ιωαννούτζου Αλεξίου Καραμεσίνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κείμενο είναι ορθογραφημένο και σε λόγιο ύφος. Σύμφωνα με την ίδια επιγραφή οι τοιχογραφίες και οι φορητές εικόνες στο τέμπλο και στα προσκυνητάρια είναι έργα των Καπεσοβιτών ζωγράφων Ιωάννη του Αθανασίου και του γιου του Αναστασίου Αναγνώστη. Οι τοιχογραφίες χωρίζονται σε τέσσερις ζώνες. Στη χαμηλότερη εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι, στη δεύτερη άγιοι σε στηθάρια που περιβάλλονται από κληματίδες και στις δύο ανώτερες ευαγγελικές σκηνές. Το δυτικό τοίχο καταλαμβάνουν σκηνές από βίους των αγίων. Στο δυτικό άκρο του βορείου τοίχου εικονίζεται ο χορηγός Ιωαννούτζος του Αλεξίου, τον οποίο ευλογεί ο άγιος Νικόλαος, στηθαίος μέσα σε νεφέλη. Ο άγιος κρατεί στο αριστερό χέρι ειλητάριο με την επιγραφή ούτος ο περιφανής ανήρ εστι κτίτωρ του θείου αυτού ναού. Το τέμπλο, ο άμβωνας, ο επισκοπικός θρόνος, είναι ξυλόγλυπτα. Φέρουν επίχρυσες λεπτομέρειες και διακοσμούνται με ζωικά και φυτικά θέματα σε διάτρητη τεχνική. Στις δεσποτικές εικόνες μαρτυρείται η χρονολογία 1789, στοιχείο που υποδεικνύει ότι αυτό το έτος ξεκίνησε η ανέγερση του ναού.


Εκτύπωση