Καπέσοβο - Οικία Βαρζώκα

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Καπέσοβο
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: οντάς, κρεβάτα.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Πολύ καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Άνθινος ροκοκό διάκοσμος με νεοκλασικά στοιχεία. Απεικονίζεται συνεχές επαναλαμβανόμενο τοπίο με δέντρα. Απεικονίζονται επίσης εξοχικές επαύλεις που φέρουν έντονες νεοκλασικές επιρροές.

Παρατηρήσεις

Από όσο θυμούνται οι σημερινοί ιδιοκτήτες το σπίτι ανήκε ανέκαθεν στην οικογένεια Βαρζώκα. Σήμερα οι χώροι του έχουν μοιραστεί σε δύο οικογένειες. Ο οντάς, που φέρει τον πιο αξιόλογο διάκοσμο, ανήκει στην οικογένεια Βύρωνα Βαρζώκα.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Αλεξάνδρα Βαρζώκα. Επάγγελμα: δημόσιος υπάλληλος. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-varzoka-ontas

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009