Πέτρινο γεφύρι κοντά στο γεφύρι του Κάσσου

 

 

 
Το γεφυράκι αυτό βρίσκεται νότια των Νεγάδων και σε μικρή απόσταση από το μεγάλο γεφύρι του Κάσσου. Προφανώς τα δύο γεφύρια κτίστηκαν την ίδια εποχή δηλαδή περίπου το 1860 και βοηθούσαν τις μετακινήσεις των κατοίκων προς τα αγροκτήματα της περιοχής και προς τα Ριζιανά.
Είναι μονότοξο και η καμάρα του στεφανώνεται από χαμηλούς αρκάδες που δυστυχώς έχουν πέσει στην κατάντη πλευρά του.
Είναι δύσκολο να το προσεγγίσουμε εξαιτίας της πυκνής βλάστησης που φράζει το παλιό μονοπάτι και δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό την διέλευση.
Για να φτάσουμε σε αυτό ακολουθούμε το παλιό μονοπάτι που ξεκινάει 400 μέτρα μετά τη εκκλησία, στα δεξιά του δρόμου προς Φραγγάδες, αμέσως μετά τα τελευταία σπίτια. Το μονοπάτι κατηφορίζει μέσα στο δάσος για 450 μέτρα μέχρι τα ερείπια ενός μικρού εξωκκλησιού και στρίβει αριστερά, όπου και συναντά το γεφύρι σε 150 μέτρα και 70 μέτρα πριν το γεφύρι του Κάσσου.
 
 
Συντεταγμένες: N 39.85999 E 20.8495  /  39°51'36.0"N 20°50'58.2"E

Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml