Πέτρινο γεφύρι κοντά στο γεφύρι του Κάσσου - 04

Πέτρινο γεφύρι κοντά στο γεφύρι του Κάσσου  - 04