Πέτρινο γεφύρι Γκαράνη

 

 

 
Το γεφύρι βρίσκεται στο κέντρο του Βρυσοχωρίου και γεφυρώνει το κεντρικό ρέμα που διασχίζει το χωριό και καταλήγει στον Αώο. Παραμένει μέχρι και σήμερα λειτουργικό, βοηθώντας στην επικοινωνία του πέρα μαχαλά με την συνοικία της Κάτω Παναγιάς. Η ονομασία του προέρχεται από τον ιδιοκτήτη του μύλου που λειτουργούσε σε  κοντινή απόσταση.
Είναι μονότοξο, με λιθόστρωτο οδόστρωμα και χαμηλό στηθαίο από ενωμένους αρκάδες.  Σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει στο τοιχίο του, επισκευάστηκε το 1945.
 
 

Συντεταγμένες:  Ν 39.99937  Ε 20.8849599  /  39°59'57.7"N   20°53'05.9"E

Εκτύπωση
 

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml