Πέτρινο γεφύρι Γκαράνη - 04

Πέτρινο γεφύρι Γκαράνη - 04