Ναός Αγίου Τρύφωνα, Βίκος - 10

Ναός Αγίου Τρύφωνα, Βίκος - 10