Ναός Αγίου Τρύφωνα, Βίκος - 07

Ναός Αγίου Τρύφωνα, Βίκος - 07