Ναός Αγίου Τρύφωνα, Βίκος - 04

Ναός Αγίου Τρύφωνα, Βίκος - 04