Πέτρινο γεφύρι Καμπέρ Αγά - 11

Πέτρινο γεφύρι Καμπέρ Αγά - 11